Stavebný dozor

Stavebné práce a rekonštrukcie Banská Bystrica

Stavebný dozor

Primárnou úlohou stavebného dozoru je zaistiť to, aby boli všetky stavebné práce realizované podľa projektovej dokumentácie a v zmysle platných predpisov a noriem. Jedná sa o kontrolnú a dozorovú činnosť, ktorej výkon je podmienený vysokou odbornou kvalifikáciou. Činnosť stavebného dozoru môžu vykonávať iba osoby s príslušným odborným vzdelaním a dostatočnou praxou. Osoba vykonávajúca činnosť stavebného dozoru podľa stavebného zákona:

  • sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
  • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Profesionálny stavebný dozor Vám môže ušetriť veľa starostí a nemalé peňažné prostriedky, a to v prípade svojpomocnej výstavby aj výstavby domu realizovanej stavebnou firmou.

Hľadáte stavebný dozor pre Váš projekt? Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci Vám radi pomôžu.

Prečítané 69 krát

Projekty rodinných domov

Cena od 157 273 €

Rodinný dom Bungalow 174

Moderný bungalov | 104.5 m2
Cena od 120 852 €

Rodinný dom Bungalow 116

Moderný bungalov | 80.3 m2
Cena od 250 583 €

Rodinný dom Premium 219

Poschodový dom | 166.5 m2
Cena od 271 352 €

Rodinný dom Klassik 147

Poschodový dom | 180.3 m2
Akčná cena 296 000 €

Rodinný dom Premier 154

Poschodový dom | 199.2 m2
Cena od 73 143 €

Rodinný dom Bungalow 219

Moderný bungalov | 48.6 m2

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.