Ing. Jana Crmanová

Finančný špecialista

Osobný profil

Jana je profesionálny a kvalifikovaný finančný sprostredkovateľ, so 16 ročnou praxou na finančnom trhu. Študovala 5 rokov odbor bankovníctvo na Obchodnej akadémii a ďalších 5 rokov odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte financií UMB.

Je registrovaná ako finančný sprostredkovateľ v Národnej banke Slovenska a má licenciu na vykonávanie činnosti vo všetkých sektoroch na finančnom trhu. Už niekoľko rokov realizuje prednášky na tému finančná gramotnosť na stredných aj vysokých školách. Aj vďaka jej dlhoročným skúsenostiam a zodpovednému, proklientskemu prístupu, sme veľmi radi, že je súčasťou nášho tímu.

Registrácia v NBS v sektoroch:

  • Podregister poskytovania úverov na bývanie
  • Podregister poistenia alebo zaistenia
  • Podregister prijímania vkladov
  • Podregister kapitálového trhu
  • Podregister starobného dôchodkového sporenia
  • Podregister doplnkového dôchodkového sporenia

Hlavným cieľom jej finančnej praxi je pomôcť realizovať Vaše ciele a sny, a zároveň Vám zabezpečiť finančnú stabilitu a pohodu počas celého života.

Ing. Janu Crmanovú poznám niekoľko rokov, spočiatku ako študentku študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie a neskôr ako profesionálku v oblasti finančného sprostredkovania. Vo svojej práci sa prezentuje veľkým prehľadom na národnom aj medzinárodnom finančnom trhu. V akademickej oblasti dlhodobo úspešne spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela vo viacerých prakticky zameraných kurzoch na problematiku finančného trhu a finančnej gramotnosti. Jej prednášky a semináre majú vždy pozitívny ohlas. V osobe Ing. Crmanovej oceňujem aj veľkú profesionalitu a erudíciu ako finančnej špecialistky, ktorej poradenské služby mám možnosť už niekoľko rokov osobne využívať. Informácie a rady, ktoré poskytuje sú objektívne, jednoznačne a zrozumiteľne podané.

Peter Krištofík, doc. Ing., Ph.D Dekan Ekonomickej Fakulty UMB Banská Bystrica
Potrebujete odbornú konzultáciu? Radi vám pomôžeme. +421 908 547 739 meconmecon.sk Napísať správu Kde nás nájdete

Projekty rodinných domov

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.