Plán obnovy rodinných domov 2022

Príjemné čítanie o bývaní a zaujímavom interiéri

Obnova rodinných domov 2022-2026

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila informácie k najväčšej dotačnej výzve v histórii Slovenskej republiky, v rámci ktorej môžu majitelia starších rodinných domov získať príspevok na jeho obnovu až do výšky 19.000 eur. Vláda tak chce do roku 2026 obnoviť až 30 000 rodinných domov, pričom objem vyčlenených finančných prostriedkov dosahuje výšky 528 milióna eur. Dotácie sa budú prideľovať po vyhlásení výzvy. Rozhodujúce bude poradie podania žiadostí.

Kto môže podať žiadosť o dotáciu?

O dotáciu na obnovu rodinného domu môžu požiadať fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré majú občianstvo niektorého z členských štátov EÚ. Ďalším predpokladom je spôsobilosť na právne úkony, vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo rodinného domu a v neposlednom rade to, že žiadateľ nebol odsúdený za trestný čin vo veci finančných podvodov alebo korupcie.

Objekt, na ktorého obnovu má byť dotácia použitá, musí byť na liste vlastníctva evidovaný ako rodinný dom, musí byť skolaudovaný pred 1. januárom 2013 a byť využívaný v prevažnej miere pre účely bývania.

Aká môže byť výška dotácie?

V prípade, že bude realizovanou obnovou dosiahnutá úspora primárnej energie na úrovni 30 až 60 % v porovnaní so stavom predošlým, môže žiadateľ získať 14.000 eur. Za predpokladu, že úspora dosiahne úrovne viac ako 60 %, žiadateľ môže získať až 19.000 €. V súvislosti s vyššie uvedeným platí, že suma dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na obnovu, a to bez DPH. Zostávajúcich 40 % predstavujú vlastné zdroje žiadateľa, medzi ktoré možno zaradiť napríklad aj úver z banky.

Dotáciu vo výške do 15.000 €, ktorá bude pokrývať až 95 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov na obnovu rodinného domu, môžu získať žiadatelia, ktorí spĺňajú niektorú zo špeciálnych podmienok určených pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Príkladom môžeme spomenúť osobnú starostlivosť o dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo život v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou (4 a viac detí).

Na čo môže byť dotácia využitá?

Nadväzujúc na vyššie uvedené informácie, realizáciou obnovy rodinného domu musí byť dosiahnutá úspora primárnej energie na úrovni minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou. Zároveň platí, že dotácia musí byť využitá minimálne na jedno zo stanovených opatrení. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu a zateplenie podlahy na teréne.

Kompletné informácie môžete získať na oficiálnych webových stránkach dotačnej výzvy - Obnov dom (Slovenská agentúra životného prostredia)

Prečítané 1718 krát

Máte záujem o propagáciu formou PR článku?

Podobné články v magazíne

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Príspevky a oznámenia | 26. 12. 2023

Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme veľa šťastia, zdravia a pohody do roku 2024.

Prečítať článok

Plán obnovy rodinných domov 2022

Užitočné informácie | 30. 03. 2022

Príležitosť pre majiteľov starších rodinných domov získať dotáciu na obnovu až do výšky 19.000 eur.

Prečítať článok

Najobľúbenejšie projekty roku 2021

Príspevky a oznámenia | 24. 02. 2022

Už po piatykrát v rade sme si pre vás pripravili rebríček piatich najobľúbenejších domov na kľúč.

Prečítať článok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Príspevky a oznámenia | 19. 12. 2021

Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme veľa šťastia, zdravia a pohody do roku 2022.

Prečítať článok

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.