Ohlásenie stavby

Od územného konania až po kolaudáciu

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce možno podľa zákona realizovať iba na základe stavebného povolenia, prípadne ohlásenia stavebnému úradu. Základným právnym predpisom, ktorý upravuje druhý menovaný inštitút je stavebný zákon. Všeobecným predpisom (lex generalis) je v tomto prípade správny poriadok.

Ohlásenie stavby stavebnému úradu upravuje stavebný zákon v § 57. Predmetné ustanovenie hovorí, že stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce vymenované v § 55 odst. 2. Ako príklad môžeme vymenovať drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k stavbe hlavnej, stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, spôsob užívania stavby a úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií, prípadne reklamné stavby s menšou informačnou plochou.

Príslušný stavebný úrad môže na základe podania stavebníka určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce je možné realizovať iba na základe stavebného povolenia v zmysle ustanovenia § 55 odst. 1. K ohláseniu stavby stavebnému úradu je stavebník povinný pripojiť jednoduchý situačný výkres, avšak v prípade, že sa jedná o stavebný zámer uvedený v § 55 odst. 2 písm. a), musí stavebník pripojiť podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.

Použiteľnosť informácií

Informácie uvedené v tomto článku majú iba všeobecný charakter a nie sú spôsobilé nenahradiť odborné poradenstvo. Aj napriek tomu, že obsah našich stránok pripravujeme s maximálnou starostlivosťou, nedokážeme vylúčiť chyby a nepresnosti zverejnených informácií. Z týchto dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Prečítané 985 krát

Podobné odborné články

Stavebný dozor

Prečítané 184 krát

Úlohou stavebného dozoru je dohliadať na to, či sú stavebné práce realizované podľa projektovej dokumentácie a platných predpisov a noriem.

Dozvedieť sa viac

Stavebný denník

Prečítané 130 krát

Stavebný denník je dokument do ktorého príslušné osoby zapisujú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Dozvedieť sa viac

Stavebné úrady

Prečítané 1604 krát

Zákon radí medzi orgány stavebnej správy stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské úrady a Slovenskú stavebnú inšpekciu.

Dozvedieť sa viac

Kolaudačné rozhodnutie

Prečítané 1594 krát

Kolaudačné rozhodnutie je správne rozhodnutie, v ktorom príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby.

Dozvedieť sa viac

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.