Benefity na bývanie od štátu

Financovanie bývania

Mimoriadny daňový bonus zo zvýšenej splátky za rok 2023

Ide o nový schválený bonus, ktorý sa Vás týka, ak už máte hypotéku a narástla Vám splátka v roku 2023 (či už v rámci refixácie - zmena zo strany banky, alebo ste sami požiadali o zmenu sadzby).

Tento bonus sa týka sa len účelových hypoték (účel - kúpa, rekonštrukcia, výstavba apod., kúpa pozemku sem nespadá) - ak máte už refinancovanú hypotéku - tak nemáte naň nárok. Štát vám preplatí 75 % z navýšenej sumy splátky maximálne 1 800 € za celý rok 2023 - na mesiac maximálne 150 €. Čiže ak sa vám splátka zvýšila v auguste - tak za 5 mesiacov je to maximálne 750 €. A to na základe potvrdenia, ktoré vám vystaví vaša banka na vašu žiadosť - banka má na to 30 dní. Toto potvrdenie priložíte k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2023. Niektoré banky majú možnosť požiadať o potvrdenie aj elektronicky cez internet /mobil banking.

Ďalšie podmienky mimoriadneho bonusu:

 • Váš hrubý mesačný celkový príjem za rok 2022 nesmel presiahnuť 2 086,40 € - ak ste 1 žiadateľ na úvere, alebo 4 172,80 € - ak ste 2 žiadatelia (pri podnikateľoch sa berú celkové príjmy (obrat, tržby),
 • bonus si môže uplatniť len 1 osoba zo žiadateľov a iba na 1 hypotéku,
 • nehnuteľnosť na ktorú sa hypotéka vzťahuje nemôžete prenajímať,
 • banka negarantuje, že máte nárok na bonus - nárok preverí až daňový úrad.

Mesačný príspevok na zvýšenú splátku od 1.1.2024 (sociálna dávka UPSVaR)

 • bude sa týkať tých, ktorým sa splátka zvýšila v roku 2023, alebo sa zvýši v roku 2024,
 • príspevok sa bude vyplácať mesačne (v nasledujúcom mesiaci po zaplatení zvýšenej splátky),
 • je potrebné podať žiadosť na úrade práce v mieste trvalého pobytu - ten preverí nárok na daňový bonus,
 • ostatné podmienky platia ako pri bonuse uvedom vyššie.

Hypotéka s daňovým bonusom pre mladých

Hypotéka s daňovým bonusom je špeciálny typ hypotéky, ktorý zvýhodňuje mladých ľudí. O daňový bonus môžete požiadať ak ste vo veku od 18 do 35 rokov. Maximálna výška hypotéky, na ktorú sa môžete daňový bonus uplatniť, je limitovaná sumou 50 000 €.

Váš priemerný mesačný príjem, môže byť v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá úverová zmluva. Samozrejme je potrebné dodržať aj účel úveru, teda nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti na území Slovenska.

Zvýhodnenie hypotéky štát a ani banky nepodporujú priamo. Urobiť tak musíte priamo Vy, a to prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky. Môžete tak urobiť priamo v daňovom priznaní, buď sám, alebo to za Vás urobí zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Potvrdenie o zaplatených úrokoch vám vystaví vaša banka prostredníctvom Internet bankingu, alebo osobne na vyžiadanie.

Daňovým bonusom sa rozumie suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok. Uplatniť daňovú úľavu si môžete iba počas prvých piatich rokov splácania hypotéky.

Pozitívne zmeny od 1.1.2024:

 • výška bonusu je 50% zo zaplatených úrokov maximálne 1200 € za rok
 • výška úveru už nie je ohraničená
 • zvýši sa príjem na 1,6 násobok priemernej hrubej mzdy

Mladomanželská pôžička

Je to pôžička, ktorá môže pomôcť malých ľuďom do veku 35 rokov s financovaním nového bývania. Treba brať do úvahy hlavne tieto podmienky:

 • Vek do 35 rokov (v deň žiadosti).
 • Manželstvo uzavreté najviac 36 mesiacov pred podaní žiadosti.
 • Maximálna plocha domu 120m2 a maximálna plocha bytu 80m2.
 • Účel pôžičky môže byť výstavba alebo kúpa domu, kúpa bytu, stavebné úpravy domu, alebo bytu.
 • Spoločný príjem manželov nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima.
 • Maximálna podpora je: a) Výstavba a kúpa do 100 % hodnoty nehnuteľnosti, najviac 120 000 € najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 % (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov) b) stavebné úpravy do 100 % hodnota nehnuteľnosti, najviac 30 000 € najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %.
 • Pri narodení a osvojení dieťaťa si manželia môžu škrtnúť z dlžnej sumy 2 000 €.
 • Pozor – táto pôžička sa zarátava do parametra DTI (teda do celkovej zadlženosti klienta, ktorá nesmie presiahnuť 8 násobok ročného príjmu) a môže tak sťažiť prístup mladomanželov k iným úverom.

Detailnejšie informácie o podmienkach úveru nájdete na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania

.

Projekty rodinných domov

Cena od 204 229 €

Rodinný dom Premier 196

Poschodový dom | 135.7 m2
Cena od 229 600 €

Rodinný dom Praktik 515

Poschodový dom | 143.5 m2
Cena od 166 152 €

Rodinný dom Bungalow 4

Moderný bungalov | 110.4 m2
Cena od 153 209 €

Rodinný dom Bungalow 27

Moderný bungalov | 101.8 m2
Cena od 236 586 €

Rodinný dom Premier 181

Poschodový dom | 157.2 m2
Cena od 341 635 €

Rodinný dom Bungalow 89

Moderný bungalov | 227 m2

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.